Instalacja przepięciowa intensyfikująca bezpieczeństwo domu
Chcąc ochronić elektryczne urządzenia domowego użytku przed przypuszczalnym uszkodzeniem w wyniku uderzenia w lokal mieszkalny pioruna, należałoby już na etapie jego konstruowania zaplanować montaż instalacji przepięciowej. Wskutek wyładowań atmosferycznych jak również w wyniku przełączeń zachodzących w instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu bądź w publicznej sieci energetycznej może dojść do przepięć mogących uszkodzić domowe odbiorniki. Jeszcze do niedawna w czasie gdy nadchodziła burza, większa część właścicieli domów oraz mieszkań wyłączała z prądu wszelkie urządzenia domowe, takie jak telewizory, lodówki oraz komputery. Celem tego odłączenia było uchronienie ich przez przepięciem oraz uszkodzeniem (spaleniem instalacji) – w jej założeniu pomoże inteligentny dom. Chwilowo czynność ta wolno w całości zignorować, bowiem coraz częściej w innowacyjnych budynkach montuje się wyjątkowy system przepięciowy. Instalację przepięciową powinien zrealizować profesjonalista elektryk stosując się do ogólnie przyjętych norm w zakresie odporności udarowych sprzętów technicznych w obiektu i prawidłowego ich rozplanowania oraz rozmieszczenia na poszczególnych odcinkach instalacji. Każda instalacja elektryczna, w tym także przepięciowa ma gwarantować bezpieczne korzystanie z wszystkich urządzeń elektrycznych.

Categories: Dom

Comments are closed.